Spojená škola, Mudroňova 1, Nitra

Spojená škola, Mudroňova 1, Nitra

Mudroňova 1
94901 Nitra
IČO: 34062912

Informácie o inštitúcii Spojená škola, Mudroňova 1, Nitra

 

Profil školy

 

Iste si každý z nás uvedomuje, že škola je skutočným základom života. Prostredníctvom nej sme vstúpili do sveta písmen a čísel, dostali sa ku knihám a cez ne k vedomostiam. Možno si spomíname aj na to, že nie všetkým naším spolužiakom to išlo v škole hladko, učili sa ťažšie a pomalšie. Pre tých, ktorí nestačili svojimi silami zvládnuť učivo, ktorí zaostávali a pociťovali neúspech a ťažkosť učenia, vznikali už v minulosti školy s upraveným učebným plánom, prispôsobeným ich schopnostiam.

 

V škole pracujú učitelia s vysokoškolským vzdelaním, odbor špeciálna pedagogika. Na základné vzdelanie, ktoré poskytuje špeciálna škola, nadväzujú odborné učilištia a v nich majú žiaci možnosť vyučovania sa v rôznych odboroch, napr.: obuvník, kníhviazač, záhradník, kuchár, šička, murár, maliar atď.

Predpríprava na rôzne profesie sa uskutočňuje na ŠZŠ, kde žiaci v špeciálnych učebniach (dielne, kuchynka, telocvičňa i okolie školy) dostávajú základy všeobecných zručností, návykov a vedomostí. V škole je zriadená aj výborne vybavená počítačová miestnosť, kde si žiaci môžu overiť svoje technické vedomosti. O túto činnosť je u našich žiakov veľký záujem. Navštevujú ju pravidelne podľa rozvrhu hodín.

Vyučovanie začína ráno o 8,00 h a končí sa buď 5. vyučovacou hodinou o 12,30 h alebo 6. vyučovacou hodinou o 13,20 hod.

 

Na záver môžeme povedať, že hoci je to ťažká práca, vyžaduje si veľkú dávku trpezlivosti, pochopenia a lásky, sme radi, že naši žiaci, aspoň väčšina z nich, si uvedomuje, čo im škola dala, a to prejavujú aj svojím vzťahom a vďačnosťou k učiteľom. Radi za nami prichádzajú aj po skončení dochádzky a vyznávajú sa zo svojich úspechov, prípadných ťažkostí. Je to hrejivý pocit. Veríme, že aj v budúcich rokoch škola bude pokračovať vo svojich dobrých tradíciách a že sa v nej deti budú cítiť naozaj dobre a spokojne.

 

Aktivity:

 

 • spolupráca s firmou ENERGY na projekte "ZDRAVÉ DIEŤA", ktorého cieľom je podávanie prípravkov ENERGY na posilnenie celkovej imunity detí
 • využívanie svetelnej terapie a terapie farbami pomocou prístroja BIOPTRON, ktorý má stimulujúci účinok na imunitný systém a lieči široké spektrum chorôb
 • canisterapia – liečba pomocou psov
 • hypoterapia – liečba pomocou koní
 • vypracovanie grantových projektov, vďaka ktorým je možné realizovať rôzne akcie, didaktické aktivity a skvalitniť výuku a vzdelanie v autistických triedach aj kúpou kompenzačných pomôcok
 • tvorivé dielne – ručné práce rodičov a detí určené na predaj na vianočných trhoch
 • Deň autizmu – pedagógovia a rodičia organizujú v meste 11.júna akciu zameranú na priblíženie autizmu laickej verejnosti
 • školské výlety, turistické prechádzky, zbieranie liečivých rastlín, tekvicová slávnosť, Mikulášska oslava, vianočné posedenie, fašiangový karneval, oslavy MDD – športový deň, návštevy výstav a múzeí, rekondičné pobyty s rodičmi
 • výstavy výtvarných prác detí, zapájanie sa do rôznych súťaží
 • poskytovanie pedagogickej praxe študentov vysokých škôl rôznych odborov
 • zvyšovanie odbornosti pedagogických pracovníkov, pravidelná účasť na školeniach, kurzoch a konferenciách.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Mgr. Juraj  R u s

riaditeľ školy

 

ssmudronovanr@gmail.com

Kde nás nájdete?

Zobrazit